Kontakt   Objednávky 

 Transferfólie
 Sítotisk
 Laser
 Stroje a zařízení
 Materiály pro reklamu
 Desky pro reklamní účely

 

   

   
  Vyhledávání:
   

 Odkazy 
 Kontakt 
 Mapa 


Obchodní podmínky - Zpět

Ceny
Všechny ceny zboží i dopravného v našem internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednání
Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky.

Platba
Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem (bankovní převod) a platbou dobírkou.
Při volbě platby převodem může být zboží expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 14 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily: informaci o zařazení objednávky od systému, v případě hrazení objednávky převodem informace potřebné pro provedení platby, případně (při osobním odběru) informaci o možnosti vyzvednutí. Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta
Pokud je zboží skladem, je odesláno během 1-5 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které není na skladě, je nutné zboží objednat u dodavatelů (většina zboží je objednávána ze zahraničí) dojde k prodloužení lhůty na 6 - 14 dní. Při objednávce zboží od dodavatelů může zákazník objednávku stornovat. V ostatních případech je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).
Při platbě bankovním převodem na účet začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.

Vrácení přeplatku
Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 30 pracovních dnů následujícím způsobem:
- v případě platby předem bankovním převodem je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v jednom nebo více balících. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Vrácení zboží
Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně faktury nebo její kopie.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty). Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.
Vrácené zboží s doklady musí být odesláno zpět (nebo alespoň odstoupení od smlouvy musí být písemně nahlášeno) nejpozději 14. den od dne převzetí. Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Záruka a reklamace
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.PotiskTextiluCZ.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu info@potisktextilucz.cz - do předmětu zadejte Reklamace
b) telefonicky
c) doporučeným dopisem na adresu uvedenou v kontaktech

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt. Prodávající do 14 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky. Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak. V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

Ochrana osobních údajů Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se, že nebudou zneužity, zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.
 
© 2024, Jaroslav Mašek, tel. +420 602 406 435, info@potisktextilucz.cz

602 406 435

info@potisktextilucz.cz